Proyecto de concurso

Residència i Pavelló Esportiu a Pere IV

Residència i Pavelló Esportiu a Pere IV
Concursante:
Josep Ninou Carmona
Descripción: 

Projecte d'un pavelló esportiu conjuntament amb una residència d'estudiants al Poblenou. Es planteja un PAV-3 arrembat a la mitgera de l'immoble de Pere IV i es situa la residència ocupant la mitat del solar fent cantonada amb el carrer Badajoz. D'aquesta manera es provoca un volum molt més alt que el que generaria el pavelló, a la cruïlla on hi ha l'edifici catalogat del XIX, amb voluntat de respondre-hi amb un llenguatge contemporani.

Imágenes: